ສູນເຕັກໂນໂລຊີຮ່ວມມືລາວເກົາຫຼີ

ຊື່ເວັບໄຊ ບໍ່ມີ
ຊື່ເຟດບຸກ ສູນບົ່ມເພາະທຸລະກິດ ລາວ-ເກົາຫຼີ ມ.ສຸພານຸວົງ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດບ້ານດອນໃໝ່
ຜູ້ອໍານວຍການສູນ 1.    ທ່ານ ປທ ສີທອນ ລີເລ່ຍນູ
2.    ທ່ານ ປອ ນາງ ຕິມນ້ອຍ ສະລິດໄຊ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ 020 565 88 505