ສະຖາບັນຂົງຈື້

ຊື່ເວັບໄຊ ບໍ່ມີ
ຊື່ເຟດບຸກ ສະຖາບັນຂົງຈື້ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ດອນໃຫ່ມ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ປອ.ນ. ສຸດທິດາ ຮູ່ງແສງຟ້າ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ
071 214038