ຄະນະວິສະວະກຳສາດ

ຊື່ເວັບໄຊ www.su.edu.la/cpe
ຊື່ເຟດບຸກ https://www.facebook.com/Engineering.Souphanouvong.FEN.SU
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ດອນໃຫ່ມ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຄະນະບໍດີ 1.      ທ່ານ ປທ ເພັດສະດາຈັນ ສາຍປະເສີດ
2.      ທ່ານ  ປອ ວິນັດ ເມກທະນາວັນ
3.      ທ່ານ  ປອ ກາລະພັດ ກຸນລະໄຊ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ     020 98939419

ສາຂາວິຊາ

ຄວສ
1 ສາຂາ ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ ວິສະວະກໍາສາດ
2 ສາຂາ ເອເລັກໂທຣນິກ ແລະ ການສື່ສານ ວິສະວະກໍາສາດ
3 ສາຂາ ວິສະວະກໍາຄອມພິວເຕິ ວິສະວະກໍາສາດ
4 ສາຂາ ວິສະວະກໍາໂຍທາ ວິສະວະກໍາສາດ
5 ສາຂາ ເທັກໂນໂລຊີ ໂລຈິດສະຕິກ ວິສະວະກໍາສາດ
6 ສາຂາ ວິສະວະກຳວັດສະດຸສາດ ວິສະວະກໍາສາດ
7 ສາຂາ ວິສະວະກໍາໄອທີ ວິສະວະກໍາສາດ

ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ