ສາມສູນຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ

 

 

IT center ແມ່ນສູນທີ່ເປິດບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານພາຍໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງອີນເຕີເນັດ
ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຫ້ອງເຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ແລະ ການເຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອາຈານພາຍໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອິກດ້ວຍ, ທາງສູນ IT ຍັງໄດ້
ເປິດຫລັກສູດສອນພິເສດໄລຍະສັ້ນຈຳນວນ 2 ຫຼັກສູດ:
- ຫຼັກສູດພື້ນຖານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ Microsoft Office
- ຫຼັກສູດການຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ

 

 

                           ສູນພາສາຈີນ

ສູນພາຈີນແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກລັດຖະບານຈີນເຊິ່ງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພາ
ນຸວົງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ່ວມມືພັດທະນາທາງດ້ານພາສາຈີນເພື່ອສ້າງຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາແລະອາຈານໃນອານາຄົດເພືອການສຶກສາຕໍ່ເພາະອາຈານ
ສ່ວນຫລາຍແມ່ນໄດ້ຮັບທືນຈາກລັດຖະບານຈີນສຶກສາຕໍ່ລະດັບປະລີນຍາຕຣີ ແລະ
ປະລີນຍາເອກສະນັ້ນການເປິດສູນພາຈີນນີ້ຄືຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ທັງສອງ
ຝ່າຍໄດ້ບັນລຸຮ່ວມກັນຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄືການເສີມຂະຫຍາຍຕໍ່ໃນອານາ
ຄົດ
.

 

ສູນພາສາເກົາຫຼີກໍ່ຄືອິກສູນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືມາຍາວ
ນານຕັ້ງແຕ່ກໍ່ຕັ້ງມາຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງເປັນຕົ້ນມາ, ສູນພາສາ
ເກົາຫຼີແມ່ນໄດ້ສ້າງກິດຈະກຳໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນວັດ
ທະນາທຳລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ສຳຄັນແມ່ນໄດ້ເປິດການຮຽນ-ການ
ສອນໃຫ້ກັບນັກສຶກສາລາວເຊິ່ງເປັນການສ້າງທັດສະໃຫ້ກັບບັນດານັກ
ສຶກສາທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາພາສາເກົາຫຼີສ່ວນຫຼາຍແລ້ວອາຈານຂອງ
ພວກເຮົາກໍ່ໄປສຶກສາຢູ່ເກົາຫຼີຫຼາຍພໍສົມຄວນ.