ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

ຊື່ເວັບໄຊ ບໍ່ມີ
ຊື່ເຟດບຸກ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ດອນໃຫ່ມ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຄະນະບໍດີ 1. ທ່ານ ປທ ສົມມະນີ ປະທຸມໄຊ
2. ທ່ານ ປອ ໄຊຍະພອນ  ວົງວິໄລ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ