ເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

ຊື່ເວັບໄຊ www.fet-su.edu.la
ຊື່ເຟດບຸກ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ມສ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ດອນໃຫ່ມ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຄະນະບໍດີ 1. ປອ.ທອງພັນ ຈັນຖາວອນ
2. ປອ. ນ. ວິໄລພອນ ສົມສະໝອນ
3. ປອ. ຈະຮື ຢ່າງແສນໄຊ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ
030 5609 777