ວິສະວະກຳສາດ

ຊື່ເວັບໄຊ www.su.edu.la/cpe
ຊື່ເຟດບຸກ https://www.facebook.com/Engineering.Souphanouvong.FEN.SU/
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ດອນໃຫ່ມ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຄະນະບໍດີ 1. ທ່ານ ເພັດສະດາຈັນ ສາຍປະເສີດ
2. ປອ ວິນັດ ເມກທະນາວັນ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ
020 98939419