ພາສາສາດ

ຊື່ເວັບໄຊ
ຊື່ເຟດບຸກ
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ບ້ານ ດອນໃຫ່ມ ຖະໜົນ 13 ເໜືອ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຄະນະບໍດີ 1. ທ່ານ ບຸນທະວີ ແກ້ວບຸນຄົງ
2. ທ່ານ ນາງ ຄຳພາ ອຳໄພທິບ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ