ວິຊາການ

ປະ​ຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ
ຫ້ອງ​ການ​ວິ​ຊາກ​ານ​ແມ່ນ ໜຶ່ງ​ໃນ 9 ຫ້ອງ​ການ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ​ ເຊິ່​ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ພ້ອ​ມ​ກັບ​ການ​ສ້າງ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ​ ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ພະ​ຈິກ 2003
ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ
ຫ້ອງ​ການ​ວິ​ຊາ​ການ​ຂຽນຫຍໍ້ “ວກ” ເປັນ​ກົນ​ຈັກ​ດ້ານ​ບໍ​ລິ​ຫານ, ມີ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ໃຫ້​ແກ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ດີ​ດ້ານ​ວຽກ​ງານ​ວິ​ຊາ​ການ ການ​ຮຽນ-ການ​ສ​ອນ​ເປັນ​ຈຸດ​ໃຈ​ກາງ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ວິ​ຊາ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ທິ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ​​ ແລະ​ ຮອງ​ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

 • ສຶກສາອົບຮົມດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເພື່ອກາຍເປັນພະນັກງານທີ່​ດີ​​.
 • ວາງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ພັດທະນາທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ຂອງ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ.
 • ​ສັງລວມແຜນການ, ໂຄງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການຈາກຄະນະວິຊາຕ່າງໆ.
 • ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນຂອງ​ແຕ່ລະ​ຄະນະ​ວິຊາ​ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
 • ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດແຜນການ,ໂຄງການຫລັກສູດການຮຽນການສອນ ຂອງ​​ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ;
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານການລົງທະບຽນ, ຄຸ້ມຄອງທະບຽນນັກ​ສຶກສາ​ເຂົ້າຮຽນ, ຄຸ້ມ​ຄອງທະບຽນນັກ​ສຶກສາ​ທີ່ຈົບ​ການ​ສຶກສາ ພ້ອມກັບ​ຄຸ້ມ​ຄອງສະຖິຕິນັກສຶກສາທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລສຸພາ​ນຸວົງ.
 • ອອກບັດນັກສຶກສາ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັດ​ນັກ​ສຶກສາ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊົ່ວຄາວ, ກວດກາເນື້ອໃນຂອງ ປະກາສະນີຍະບັດ ເພື່ອລາຍງານອະທິການບໍດີ.
 • ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເງື່ອນໄຂ ການ​ຍົກຍ້າຍ, ການ​ໂຈະ​ການ​ຮຽນ ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາ ​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີຕໍ່​ອະທິກາ​ນບໍດີພິຈາລະນາ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາຫລັກສູດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ແທດເໝາະກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ.
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫານະ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງຂອງສ່ວນລວມທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານປະຢັດມັດທະຍັດຕາມລະບຽບການ.
 • ສະ​ຫລຸບລາຍງານກ່ຽວກັບສະຖິຕິ​ນັກ​ສຶກສາ​, ສະຖິຕິອາຈານ​ສອນ, ສະພາບການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນຂອງ​ແຕ່ລະ​ຄະນະ​ວິຊາ​ໃຫ້​ອະທິການ​ບໍດີ​ຮັບ​ຊາບ​ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
 • ສະ​ຫລຸບ-ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ແລະ ໂຄງການ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ​ໃຫ້ອະທິການ​ບໍດີ​ຮັບ​ຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 • ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ຂອບເຂດສິດ

 • ນຳສະເຫນີແຜນ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການຈາກຄະນະວິຊາຕ່າງໆ
 • ສະ​ເຫນີ​ແຜນ​ພັດທະນາລະບົບປະກັນຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການປັບປຸງ ຫລັກສູດ
 • ນຳສະເຫນີແຜນ ປັບປຸງ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາການ
 • ສະເຫນີລາຍງານຜົນການກວດກາສະຖິຕິນັກສຶກສາ​​ໃຫ້​ທ່ານ​ອະທິການ​ບໍດີ​ຊາບເປັນ​ແຕ່ລະໄລຍະ
 • ນຳສະເຫນີການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພະນັກງານ-ອາຈານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
 • ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນບັນຈຸເຂົ້າຕາມຕຳແຫນ່ງງານທາງວິຊາການ
 • ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະມູນ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຊື້​ອຸປະກອນກ່ຽວກັບ​ວຽກ​ງານ​ວິຊາ​ການ
 • ຕິດຕາມກວດກາການຈັດການຮຽນການສອນຂອງອາຈານ​​ແຕ່ລະຄະນະວິຊາເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງ
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ

ພະ​ແນ​ກທະບຽນ ​ແລະ​ ວຸດ​ທິບັດມີ ໜ້າທີ່ ​ແລະ​ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ດັ່ງ​ນີ້:

ຂະແໜງທະບຽນ.

 • ເປີດ​ຮັບລົງທະບຽນນັກ​ສຶກສາ
 • ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ ນັກ​ສຶກສາ​ໃໝ່ ​ແລະ ສະຫຼຸບຈຳນວນ​ສະຖິຕິ​ນັກ​ສຶກສາທຸກ​ຊັ້ນ​ປີຮຽນ
 • ລາຍ​ງານ​ສະຖິຕິ​ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່​ມີໜ້າ​ເຂົ້າ​ຮຽນ
 • ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົງທະບຽນ​ລາຍ​ວິຊາ, ລົງ​ທະບຽນ​ພາຍຫຼັງທີ່ໝົດກຳນົດ​ການຂໍ​ໂຈະ​ການ​ຮຽນ,ການ​ຂໍ​ຄືນ​ສະຖານະ​ພາບ​ການ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກສາ ​ແລະ ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຜູ້ກ່ຽວ​ຊາບ
 • ຮັບ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ​​ກ່ຽວກັບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຕ່າງໆ​​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ໜ່ວຍ​ງານທະບຽນ​ເຊັ່ນ: ການ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກສາ, ການຂໍ​ໂຈະ​ການ​ຮຽນ, ການ​ໂອນ​ຍ້າຍ, ການ​ຂໍ​ປ່ຽນ​ຊື່ນາມສະກຸນ ວັນ​ເດືອນປີ​ເກີດ​ ເຫລົ່ານີ້ເປັນ​ຕົ້ນ.
 • ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆກ່ຽວກັບ​ນັກ​ສຶກສາ
 • ເກັບ​ກໍາສະຖິຕິ​ນັກ​ສຶກສາ​​ເຂົ້າ​ໃໝ່​ຈົນ​ຮອດ​ປີ​ສຸດ​ທ້າ​ຍ
 • ອອກ​ບັດປະຈຳ​ຕົວ​ນັກ​ສຶກສາ
 • ຄຸ້ມ​ຄອງເອກະສານການລົງທະບຽນຂອງນັກສຶກສາທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລສຸພາ​ນຸວົງ
 • ປະຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ ​ແລະ ສິດອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ

ຂະແໜງວຸດທິບັດ

 • ສັງ​ຮວມ​ ແລະ ກວດ​ກາ​ລາຍ​ຊື່​ນັກ​ສຶກສາ​ປີ​ສຸດ​ທ້າຍ​ເພື່ອສະເໜີອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນຈົບ​ການ​ສຶກສາ​ຊົ່ວຄາວ ແລະປະກາສະ​ນິຍະ​ບັດ.
 • ກວດກາ​ຮູບ​ແບບ​ປຶ້ມບົດລາຍ​ງານຈົບ​ຊັ້ນ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາ
 • ພິມ​ໃບປະກາສະ​ນິຍະ​ບັດ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາຜູ້ທີ່ສຳເລັດການສຶກສາ
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປຶ້ມຄູ່​ມື​ການ​ຂຽນບົດ​ລາຍ​ງານ​ຈົບ​ຊັ້ນຂອງ​ນັກ​ສຶກສາ
 • ປະຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ ​ແລະ ສິດອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ

ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມ​ຄອງຫຼັກສູດ ​ແລະ ​ປະກັນ​ຄຸນະ​ພາບການ​ການສຶກສາ ມີໜ້າທີ່ ​ແລະ ​ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ດັ່ງ​ນີ້:

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດ

 • ວາງແຜນພັດທະນາ​ການ​ຈັດການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ແຕ່ລະຫຼັກສູດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດພາຍໃນ ມສ
 • ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຂອງ ມສ
 • ສ້າງຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍການລົງ​ເຝິກ​ຫັດງານຂອງນັກສຶກສາພາຍໃນ ມສ
 • ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ສິດ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ

ຂະແໜງປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

 • ຄຸ້ມຄອງການ​ຈັດການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ແຕ່ລະຫຼັກສູດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ
 • ສ້າງຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍການປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ ມສ.
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັບ​ການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ
 • ສົມທົບກັບຂະ​ແໜງປະກັນຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນຂອງແຕ່ລະຄະນະວິຊາເພື່ອສ້າງເຄື່ອງມືຂອງການປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ ຂອງ ມສ.
 • ສ້າງປະຕິທິນການສຶກສາປະຈໍາແຕ່ລະສົກຂອງ ມສ
 • ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະຕິທິນການສຶກສາຂອງແຕ່ລະຄະນະວິຊາພາຍໃນ ມສ
 • ເກັບກໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຜນການ​ສອນ​ຂອງ​ແຕ່ລະຄະນະ​ວິຊາພາຍໃນ ມສ
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປຶ້ມຄູ່​ມື​ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາ​ແລະ​ອາຈານ​ປະຈໍາ​ຫ້ອງ
 • ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ ສິດ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ

ພະ​ແນກ​ບໍລິຫານມີໜ້າທີ່​ແລະ​ຂອບ​ເຂດ​ສິດ​ດັ່ງ​ນີ້:
ຂະແໜງບໍລິຫານ

 • ດຳ​ເນີນ​ເອກະສານ​ເຂົ້າ-ອອກ ຫ້ອງການ​ວິຊາ​ການ
 • ບໍລິການ​ຮັບ-ສົ່ງ​ຄຳຮ້ອງ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ຫ້ອງການ​ວິຊາ​ການ
 • ສັງ​ຮວມບົດ​ສະຫຼຸບປະຈຳ​ອາ​ທິດ, ປະຈຳ​ເດືອນ, ປະຈຳ​ສາມ​ເດືອນ, ຫົກ​ເດືອນ ​ແລະ​ ປະຈໍາປີ
 • ແຈກ​ຢາຍ​ບັດ​ນັກສຶກສາ ​ແລະ ​ແຈກ​ຢາຍ​ປ້າຍ​ເສື້ອ​ນັກ​ສຶກສາ
 • ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກງານ​ຮັບ​ແຂກ​ທີ່​ເຂົ້າມາ​ພົວພັນ​ວຽກງານຂອງ​ຫ້ອງການ
 • ຈັດ​ແຈງ​ເອກະສານ​ເຂົ້າ-ອອກ​ຫ້ອງການ
 • ຊ່ວຍ​ວຽກງານ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມຕ່າງໆທີ່​ທາງ​ຫ້ອງການ​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ

 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ສິນ​ແລະ​ອຸປະກອນຕ່າງໆພາຍ​ໃນ​ຫ້ອງການ
 • ຂຶ້ນ​ແຜນ​ຂໍ​ອະນຸມັດ​ສ້ອມ​ແປງ​ອຸປະກອນ​ເປ່​ເພ​ພາຍ​ໃນ​ຫ້ອງການ
 • ຮັກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ​ພາຍ​ໃນ​ຫ້ອງການ
 • ​ເກັບ​ກຳ​ສະຖິຕິ​ພະນັກງານ​ພາຍ​ໃນ​ຫ້ອງການ
 • ເຮັດ​ວຽກງານຄຸ້ມ​ຄອງ​ບຸກຄະລາ​ກອນ, ນະ​ໂຍບາຍ​ແລະ​ສະຫວັດດີ​ການ​ຂອງ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ພາຍ​ໃນ​ຫ້ອງການ

ໂຄງ​ປະກອບ​ການ​ຈັດຕັ້ງ

 • ພະ​ແນ​ກທະບຽນ ​ແລະ​ ວຸດ​ທິບັດ
 • ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມ​ຄອງຫຼັກສູດ​ ແລະ​ ປະກັນ​ຄຸນ​ະພາບການ​ສຶກສາ
 • ພະ​ແນ​ກບໍລິຫານ

ໂຄງ​ປະກອບ​ບຸກຄະລາ​ກອນ
ຫ້ອງການວິຊາ​ການປະກອບມີ​ບຸກ​ຄະ​ລາກ​ອນ 15 ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ຄື:

 • ຫົວຫນ້າຫ້ອງການ 1 ຕຳ​ແໜ່ງ
 • ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການ 2 ຕຳ​ແໜ່ງ
 • ຫົວຫນ້າພະແນກ 3 ຕຳ​ແໜ່ງ
 • ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ3 ຕຳ​ແໜ່ງ
 • ພະນັກງານວິຊາການ 6 ຕຳ​ແໜ່ງ