ກວດກາ

ວັນທີ 24 – 28 /8/ 2020 ຫ້ອງການກວດກາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການລົງຊຸກຍູ້
ວຽກງານຕິດຕາມ-ກວດກາ ຢູ່ບັນດາຄະນະວິຊາ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຄັ້ງທີ I, ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, 2020
ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ການ​ລົງ​ກວດ​ກາ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ມີ 2 ໜ້າ​ວຽກຫຼັກໆ​ຄື:

  1. ວຽກ​ພັກ: ເກັບ​ກ​ຳ​ຂໍ້​ມູນ​ໂຄງ​ຮ່າງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ການ​ແບ່ງ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​​ສິດ​ ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ວຽກ​ງານກໍ່​ສ້າງ ແລະ ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ພັກ, ວຽກ​ງານ​ການ​ເມືອງ​ແນວ​ຄິດ, ການ​ຮ່ວມ​ຊີ​ວິດ​ພາຍ​ໃນ​ຂອ​ງ​ໜ່ວຍ​ພັກ
  2. ວ​ຽກ​ລັດ: ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ນິ​ຕິ​ກຳ, ໂຄງ​ຮ່າງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ແບ່ງ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ສິດ ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ວິ​ຊາ​ການ, ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ, ວຽກ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພະ​ນັກ​ງານ, ວຽ​ກ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ງົບ​ປະ​ມານ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອ​ງ​ພາ​ຫະ​ນະ​ຊັບ​ສິນ, ວຽກ​ງານ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ​ຄຸ້ມ​ຄອ​ງນັກ​ສຶກ​ສາ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ຄ​ະ​ນະ​ວິ​ຊາ

 

ປະ​ຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ
ຫ້ອງ​ການກວດ​ກາ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ 9 ຫ້ອງ​ການ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ກາ​ນ​ສ​້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ…………………..
ພາລະບົດບາດ
1. ຫ້ອງການກວດກາຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ “ ກກ ” ເປັນກົງຈັກບໍລິຫານ ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອະທິການບໍດີ ແລະ ຮອງອະທິການບໍດີ ມສ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ – ນຳພາໂດຍກົງຂອງຄະນະບໍລິຫານພັກ, ຄະນະພັກຮາກຖານ ມສ.
2. ເປັນເສນາທິການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄະນະພັກຮາກຖານ ມສ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດລະບຽບຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ເປັນ
ແຜນການອັນລະອຽດກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາ ແລະ ສະກັດກັ້ນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ.
3. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກຮາກຖານ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາ
ສະເໜີຕໍ່ການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກ, ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບວຽກງານຕິດຕາມ-ກວດກາ, ການ
ລົງວິໄນຂອງພັກ, ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີ, ແກ້ໄຂໜັງສືຮ້ອງທຸກ, ຄຳສະເໜີ, ການປປະເມີນຜົນວຽກງານການສຶກສາ
ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ຢູ່ແຕ່ລະຄະນະວິຊາ, ຫ້ອງການ, ສະຖາບັນ, ຫໍສະໝຸດ ແລະ ສູນ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມ
ຄອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ສູຸພານຸວົງ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງການກວດກາ:
1. ວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຕ່ລະໄລຍະ.
2. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ, ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ, ການກວດກາ ການປະຕິບັດນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຂອງການຈັດຕັ້ງຂັ້້ນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ.
3. ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກໃນການປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງພັກ.
4. ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນການ, ສິດໜ້າທີ່ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງ ມະຫາວິທະຍາ
ໄລສຸພານຸວົງ.
5. ຕິດຕາມ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ການເຄື່ອນໄຫວການຮັບແຈ້ງຊັບສິນ ແລະ ລາຍຮັບຂອງພະນັກງານ, ຄູອາຈານ ແລະ ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ.
6. ຮັບ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາຄໍາສະເໜີ, ຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງພະນັກງານ, ຄູອາຈານ, ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ທີ່ພົວພັນເຖິງຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ.
7. ກວດກາພຶດຕິກໍາການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ,
ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍຄື ອົງການກວດກາພາຍນອກຕາມກົດໝາຍ.
8. ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການສຶກສາປະຕິບັດໂຄງການ, ແຜນງົບປະມານ, ເງິນກູ້ຢືມ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ລວມທັງລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ.
9. ກວດກາ, ຕິດຕາມການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງການຈັດຕັ້ງ, ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກທີ່ເຮັດວຽກງານຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານຮອບດ້ານຢູ່ໃນທົ່ວ ມສ.
10. ສະເໜີມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂຜົນການຕິດຕາມ, ກວດກາໃຫ້ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ.
11. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຂັ້ນເທິງມອບໝາຍໃຫ້.

ຂອບເຂດສິດ
1. ສະເໜີແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອະທິການບໍດີ ແລະ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ,
2. ສະເໜີຄະນະນໍາພັກ-ລັດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ອະນຸມັດ, ປັບປຸງ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ.
3. ສະເໜີອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ຫລື ຍົກເລີກຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງຫ້ອງການ.
4. ສະເໜີອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຊັບຊ້ອນ, ຈັດວາງ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຂັ້ນຕ່າງໆໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
5. ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸຊັບສິນ, ກອງທຶນ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດຕ່າງໆຕາມການອະນຸມັດຂອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.
6. ປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ, ໂຄງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕາມການອະນຸມັດຂອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.
7. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ແລະ ໂຄງສ້າງບຸກຄະລາກອນ.
ກ. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງການກວດກາ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື .
1. ພະແນກກວດກາພັກ
2. ພະແນກກວດກາລັດ
3. ພະແນກບໍລິຫານ – ສັງລວມ.
ຂ. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ.
ຫ້ອງການກວດກາມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງມີຕໍາແໜ່ງງານສໍາລັບບຸກຄະລາກອນ ຈໍານວນ 15 ຕໍາເເໜ່ງ, ເຊຶ່ງປະກອບມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:
1. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ 01 ຕໍາແໜ່ງ
2. ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 02 ຕໍາແໜ່ງ
3. ຫົວໜ້າພະແນກ 03 ຕໍາແໜ່ງ
4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 03 ຕໍາແໜ່ງ
5. ພະນັກງານວິຊາການ 06 ຕໍາແໜ່ງ.
ໃນນັ້ນສັງກັດຢູ່ແຕ່ລະພະແນກ ດັ່ງນີ້:
– ພະແນກກວດກາພັກ 04 ຕໍາແໜ່ງ
– ພະແນກກວດກາລັດ 03 ຕໍາແໜ່ງ
– ພະແນກບໍລິຫານ 05 ຕໍາແໜ່ງ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງງານຫ້ອງການກວດກາ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ
ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກວດກາ
1. ໜ້າທີ່ ຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
– ຄົ້ນຄ້ວາ, ວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະເມີນຜົນງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິວຽກງານກວດກາພັກ-ລັດ ທົ່ວ ມສ.
– ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ສຶກສາອົບຮົມ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ຄົ້ນຄ້ວາລະບຽບຫລັກການ ແລະ ນິຕິກໍາການກວດກາພັກ – ລັດ.
– ສັງລວມ ແລະ ສະຫລຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການກວດກາພັກ – ລັດ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງ.
2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານອື່ນໆ
– ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
3. ການພົວພັນ
– ພົວພັນຂັ້ນເທິງເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນ
– ປະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
4. ຂອບເຂດສິດ
– ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ, ແນະນໍາຕໍ່ຜູ້ທີ່ມາພົວພັນປະສານງານ.
– ຕັດສິນບັນຫາທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງຖັດຕົ້ນ.
– ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ເພື່ອປັບປຸງ ຫລື ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກວດກາ
1. ໜ້າທີ່ ຂອງຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ
– ຄົ້ນຄ້ວາ, ວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະເມີນຜົນງານໃນການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາພັກ – ລັດ ໃນທົ່ວ
ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
– ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮັກສາການແທນເວລາຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍ່ຢູ່.
– ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານເພື່ອຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະ ການກວດກາ
– ຄົ້ນຄ້ວາລະບຽບຫລັກການ ແລະ ນິຕິກໍາການກວດກາພັກ-ລັດ
2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານອື່ນໆ
– ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
4. ການພົວພັນ.
– ພົວພັນຂັ້ນເທິງ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ.
– ປະສານງານກັບບັນດາຫ້ອງການ, ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
5. ຂອບເຂດສິດ
– ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ, ແນະນໍາຕໍ່ຜູ້ທີ່ມາພົວພັນປະສານງານ.
– ຕັດສິນບັນຫາຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.
– ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆຕໍ່ຂັ້ນເທິງເພື່ອປັບປຸງ ຫລື ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພັກ
1. ໜ້າທີ່ຂອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພັກ
– ຄົ້ນຄວ້າ, ວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະເມີນຜົນງານໃນວຽກງານທາງດ້ານກວດກາພັກ.
– ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ, ໜ່ວຍງານທີ່ຢູ່ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ສຶກສາອົບຮົມ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ຄົ້ນຄ້ວາລະບຽບຫລັກການ ແລະ ນິຕິກໍາການຕິດຕາມ, ການກວດກາພັກ.
– ສັງລວມ ແລະ ສະຫລຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດກາພັກ.
2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານອື່ນໆ
– ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
3. ການພົວພັນ
– ປະສານງານກັບພະແນກຕ່າງໆໃນຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
4. ຂອບເຂດສິດ
– ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ, ແນະນໍາຕໍ່ຜູ້ມາພົວພັນປະສານງານ.
– ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆຕໍ່ຂັ້ນເທິງເພື່ອປັບປຸງ ຫລື ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ.
– ຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາລັດ
1. ໜ້າທີ່ຂອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາລັດ
– ຄົ້ນຄ້ວາ, ວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະເມີນຜົນງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານກວດກາລັດ.
– ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ, ໜ່ວຍງານທີ່ຢູ່ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ສຶກສາອົບຮົມ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ຄົ້ນຄວ້າລະບຽບຫລັກການ ແລະ ນິຕິກໍາການຕິດຕາມ, ການກວດກາລັດ.
– ສັງລວມ ແລະ ສະຫລຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດກາລັດ.
2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານອື່ນໆ
– ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
3. ການພົວພັນ
– ປະສານງານກັບພະແນກຕ່າງໆໃນຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
4. ຂອບເຂດສິດ
– ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ, ແນະນໍາຕໍ່ຜູ້ມາພົວພັນປະສານງານ.
– ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆຕໍ່ຂັ້ນເທິງເພື່ອປັບປຸງ ຫລື ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ .
– ຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລ້ວ ລາຍງານຕໍ່ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ
1. ໜ້າທີ່ຂອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ
– ຄົ້ນຄ້ວາ, ວາງແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານພາຍໃນຫ້ອງການ.
– ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ, ໜ່ວຍງານທີ່ຢູ່ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ສຶກສາອົບຮົມ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ຄົ້ນຄ້ວາລະບຽບຫລັກການ ແລະ ນິຕິກໍາໃນການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ພາຍໃນຫ້ອງການ,ອຸປະກອນ
ຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາ ພັກ – ລັດ.
– ຕິດຕາມຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມຈົບງາມພາຍໃນຫ້ອງການ,
2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນໆ
– ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
3. ການພົວພັນ
– ປະສານງານກັບພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ, ພະນັກງານພາຍໃນຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ
4. ຂອບເຂດສິດ
– ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ, ແນະນໍາຜູ້ທີ່ມາພົວພັນປະສານງານ.
– ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງຖັດຕົນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆພາຍໃນຫ້ອງການ.
– ຕັດສິນບັນຫາທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຮອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພັກ
1. ໜ້າທີ່ ຂອງຮອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພັກ
– ປະຕິບັດວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພັກ.
– ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານສະມາຊິກພາຍໃນພະແນກຂອງຕົນ.
– ສຶກສາອົບຮົມ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ຄົ້ນຄວ້າລະບຽບຫລັກການ ແລະ ນິຕິກໍາການກວດກາພັກ.
– ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາພັກ ພາຍໃນພະແນກຂອງຕົນ.
2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານອື່ນໆ
– ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພັກ.
3. ການພົວພັນ
– ປະສານງານກັບພະແນກຕ່າງໆ ພາຍໃນຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
4. ຂອບເຂດສິດ
– ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
– ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆ, ແນະນໍາຕໍ່ຜູ້ມາພົວພັນປະສານງານ
– ສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນຕ່າງໆ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງຖັດຕົນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ
– ຕັດສິນບັນຫາຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາພັກ

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຮອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາລັດ
1. ໜ້າທີ່ ຂອງຮອງພະແນກກວດກາລັດ
– ປະຕິບັດວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.
– ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານພາຍໃນພະແນກຂອງຕົນ.
– ສຶກສາອົບຮົມ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ຊ່ວຍຄົ້ນຄວ້າລະບຽບຫລັກການ ແລະ ນິຕິກໍາການກວດກາລັດ.
– ສັງລວມແຜນຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການກວດກາລັດ ແລະ ພາຍໃນພະແນກຂອງຕົນ,
2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານອື່ນໆ
– ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາລັດ.
3. ການພົວພັນ
– ປະສານງານກັບພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ, ພະນັກງານພາຍໃນຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
4. ຂອບເຂດສິດ
– ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ, ແນະນໍາຜູ້ທີມາພົວພັນປະສານງານ.
– ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງຖິດຕົນເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ.
– ຕັດສິນບັນຫາທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຫົວໜ້າ ພະແນກກວດກາລັດ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຮອງພະແນກບໍລິຫານ
1. ໜ້າທີ່ ຂອງຮອງພະແນກບໍລິຫານ
– ປະຕິບັດວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ.
– ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານຢູ່ພາຍໃນພະແນກຂອງຕົນ.
– ສຶກສາອົບຮົມ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານທີ່ຢູ່ພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
– ຄຸ້ມຄອງຂື້ນບັນຊີຊັບສິນຂອງຫ້ອງການ.
2. ຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນໆ
– ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ.
3. ການພົວພັນ
– ປະສານງານກັບພະແນກຕ່າງໆພາຍໃນ ຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
4. ຂອບເຂດສິດ
– ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
– ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ, ແນະນໍາຕໍ່ຜູ້ມາພົວພັນປະສານງານ
– ສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງຖັດຕົນເພື່ອປັບປຸງ ຫຼື ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ
– ຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ