ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ ມ ສຸພານຸວົງ

ສົກສຶກສາ 2017-2018

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດ ປະທານ ສຸພານຸວົງ ຄົບຮອບ 108 ປີ  ( 13/7/1909 - 13/7/2017 )

 

 

ແຈ້ງການ

ເລື່ອງ: ການເສັງຂັດເລືອກນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ສົກຮຽນ 2017-2018

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນລະບົບປະລິນຍາຕີ

ຕໍ່ເນື່ອງເຂົ້າສົກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ 2016-2017 ຊຸດທີ II

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ສົກສຶກສາ 2016-2017 ຊຸດທີ II

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ

 

ຜົນການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາ

ນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນ

ສົກສຶກສາ 2016-2017 ຊຸດທີ I

ຄຣິກເພື່ອເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ